Zacznijmy od sprawdzenia, czy biuro wpisane jest do centralnego rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (www.turystyka.gov.pl).
Tu dowiemy się nie tylko, czy firma działa legalnie, ale również znajdziemy informacje o jej działalności i wysokości gwarancji ubezpieczeniowej. Wiedzmy, że każdy operator wycieczki jest zobowiązany do przedstawienia marszałkowi województwa oryginału gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub też umowy ubezpieczenia. Dzięki temu w przypadku bankructwa firmy klienci będą mogli powrócić do kraju oraz otrzymać zwrot kosztów.

W Krajowym Rejestrze Długów można natomiast zorientować się w sytuacji finansowej operatora. Sprawdźmy też, czy biuro może pracować tam, gdzie nas wysyła. Na stronie ministerstwa można znaleźć zapis informujący o zasięgu terytorialnym każdego biura.

Kolejną kwestią w pewien sposób gwarantującą bezpieczeństwo wakacyjnego wyjazdu za pośrednictwem biura podróży są rekomendacje rodziny, przyjaciół i znajomych. Warto też przeszukać rankingi i nagrody przyznawane pośrednikom turystycznym, ponieważ są one gwarantem bezpieczeństwa i jakości usług, podobnie jak branżowe czasopisma czy portale. Sprawdźmy także, czy konkretna firma jest zrzeszona w Polskiej Izbie Turystyki czy jednej z lokalnych izb.
(MW)