Informacje praktyczne:
1. Stolicą kraju jest Kabul. Liczba mieszkańców Afganistanu to około 29 tysięcy osób. Kraj ten zajmuje powierzchnię 652 km2. Kabul to również największe miasto w Afganistanie. Zwiedzając je, trzeba ubrać się jak miejscowi, by nie budzić zainteresowania. Miasto to słynie przede wszystkim z muzeum oraz z ogrodów Babur.

2. Walutą obowiązującą w Afganistanie jest afgani, a języki to perski oraz paszto.

3. By wybrać się do Afganistanu, niezbędne jest wiza. Należy ją uzyskać w Ambasadzie Afganistanu, gdyż z zasady nie są one wydawane na granicy.

4. Do Afganistanu można dolecieć ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kazachstanu i Iranu. Z Pakistanu, Uzbekistanu i Iranu można też dotrzeć tu samochodem, a z Iranu kursują dodatkowo autobusy. Jednak sytuacja polityczna i społeczna stanowią ważne argumenty przeciw wyjazdowi do Afganistanu.

Ciekawostki
1. Afganistan to państwo położone w środkowej i południowo-zachodniej Azji, którego większą część (aż 4/5 powierzchni) zajmują góry. Jedynie 3% powierzchni to lasy.
2. Jest to jedno z najsłabiej rozwiniętych gospodarczo krajów świata. Wielu Afgańczyków to zresztą analfabeci.
3. Nowy Rok w Afganistanie to Nawroz, obchodzi się go 21 marca. Jest to pierwszy dzień wiosny.
4. Uwagę zwraca w Afganistanie duża różnorodność etniczna i językowa.
5. Najdłuższą rzeką jest Helmand (1 150 km).
6. Sportem narodowym jest piłka nożna.
7. Klimat – występują m.in. trzęsienia ziemi. Gorące lato powoduje ograniczenia w dostawach wody, a zimą średnia temperatura w górach wynosi zaledwie -15ºC.
8. Największą grupą etniczną są Pasztunowie (42,4%). Kraj ten zamieszkuje około 100 Polaków.
9. Główną religią jest Islam (98%).
10. W starożytności tereny te były centralnym punktem słynnego „Jedwabnego Szlaku”, czyli szlaku handlowego.
11. Afganistan porównywany jest do Egiptu, jeśli weźmiemy pod uwagę wartość historyczną wykopalisk archeologicznych.
12. Afganistan słynie z produkcji opium, rocznie powstaje tu ponad 4 000 ton.
13. Piłkarki nożne reprezentacji Afganistanu występują w strojach zakrywających całe ciało poza twarzą i dłońmi.
14. W Kabulu jest targ George’a Busha, gdzie są sprzedawane przedmioty skradzione amerykańskim żołnierzom.
15. W Afganistanie Polska nazywana jest Lehistan – czyli państwo Lachów.