Aby być muzułmaninem, trzeba wierzyć w podstawowe dogmaty islamu, przekazane ludziom przez Boga za pośrednictwem proroków i wysłanników oraz wykonywać ściśle określone rytualne obowiązki.
Każdy muzułmanin musi wierzyć w:
1) jednego Boga,
2) aniołów,
3) księgi święte – Torę, Ewangelie, Koran,
4) wysłanników i proroków – od Adama po Mahometa,
5) dzień Sądu Ostatecznego – a po nim raj i piekło.

Aby wejść w szeregi wyznawców islamu należy m.in. wypowiedzieć wyznanie wiary, tzw. szahadę, która brzmi: „(Oświadczam, że) nie ma bóstwa prócz Boga (Allaha) i oświadczam, że Mahomet (Muhammad) jest wysłannikiem Boga”. Generalnie powinno się to odbyć w obecności świadków, choć istnieją interpretacje, według których obecność osób postronnych nie jest konieczna, gdyż świadkiem jest sam Allah.

Podstawę islamu tworzy zatem pięć zasad i obowiązków muzułmanina: wyznanie wiary w jedynego Boga, pięciokrotna modlitwa w ciągu doby, ramadan, jałmużna na rzecz ubogich i pielgrzymka do Mekki.

Jałmużny w islamie drogą do raju
Muzułmanie wierzą w niebo, piekło, sąd ostateczny i zmartwychwstanie. Uważają, że po śmierci w dostaniu się do raju pomóc mogą tylko jałmużny, które zmarły czynił w trakcie życia, głoszone przez niego nauki i modlitwy niewinnych dzieci. Najważniejsze są jednak wiara i dobre czyny odchodzącego.

Najwyższym poziomem islamskiego raju jest Siódme Niebo, w którym przebywają prorocy, męczennicy oraz najbardziej wierne i pobożne dusze.

(MW)