Iran jest hierokracją, co oznacza że najwyższą władzę sprawuje tam religijny kapłan. Tytuł Najwyższego Przywódcy Iranu posiada ajatollah Sayed Ali Chamenei. Nietrudno się domyśleć, że islam jest religią dominującą w tym państwie.

Iran jest powszechnie znany z konserwatywnych obyczajów i władzy, która surowo karze niesubordynację i brak szacunku obywateli wobec narodowej religii. Oprócz szeroko rozumianej policji i sądu występuje tam także policja oraz sądy religijne, oddelegowane specjalnie do odnajdywania i osądzania „zbrodniarzy religijnych”. Odejście od islamu, homoseksualizm i cudzołóstwo są w Iranie karane śmiercią.

Perskie dywany
Jednak pomimo kulturowego zacofania to właśnie irańska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się na Bliskim Wschodzie.

Podobnie jak większość krajów Bliskiego Wschodu, głównym źródłem dochodów Iranu jest eksport ropy naftowej i gazu ziemnego. Przemysł nie jest jednak jedyną rozwijaną gałęzią gospodarki. Rząd poświęca wiele środków na rozwój rolnictwa w celu wspierania autonomii państwa, a ponadto Iran słynie z produkcji tkanych ręcznie dywanów wysokiej jakości, tworzyw sztucznych oraz produktów chemicznych. Niestety, o ile gospodarka stale się rozwija, to zarobki większości obywateli nie ulegają znacznemu powiększeniu. Jest to związane z wysoką różnicą w dochodach klasy średniej i wyższej.

Głównymi problemami Iranu jest bezrobocie związane z wyżem demograficznym, rozwarstwieniem w dochodach obywateli oraz kontrowersje innych państw wokół eksperymentów Iranu z energią atomową.

Broń nuklearna
Iran należy do NPT (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons), czyli układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który skupia większość państw na świecie i zabrania budowy broni atomowej jego członkom. Rząd irański utrzymuje, że badania nuklearne mają na celu budowę elektrowni atomowych, lecz kraje takie jak Izrael i USA wyrażają obawy, że prawdziwym zamiarem jest produkcja broni nuklearnej pomimo zakazu NPT.