W pierwszej kolejności udajemy się do najbliższego komisariatu policji i zgłaszamy kradzież.
Policja sporządzi raport, który będzie podstawą do wydania paszportu tymczasowego. Następnie kierujemy się do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej, która wyda nam dokument tymczasowy, uprawniający do powrotu do kraju. Wydanie go odbywa się w trybie przyspieszonym, po uprzednim sprawdzeniu naszej wiarygodności. Trzeba jednak wcześniej dopełnić formalności: do wniosku dołączyć dwa zdjęcia, kserokopię starego paszportu, a jeśli jej nie mamy, podać w stosownym oświadczeniu okoliczności, w których dokument uległ utracie.

Jeśli natomiast zgubiliśmy paszport w kraju, w którym Polska nie ma swojego konsulatu, pomoc zostanie nam udzielona w placówce dyplomatycznej jednego z państw należących do Unii Europejskiej. O tymczasowy dokument podróży (Emergency Travel Document) można ubiegać się wyłącznie w obcym urzędzie konsularnym, spełniając jednocześnie następujące warunki: posiadać obywatelstwo w jednym z państw UE, udokumentować utratę paszportu, przebywać na terenie państwa, na którym nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego ani konsularnego naszego kraju. Ponadto placówka wydająca tymczasowy dokument podróży musi uzyskać zezwolenie z Polski.
(MW)